DRAMAT TEATRALNY

Podstawą teatru jest dramat, który stanowi nadrzędne widowisko teatralne. Warto wspomnieć, iż pojęcie dramatu w kontekście instytucji teatralnej to termin bardzo szeroki. Generalnie rzecz biorąc wyszczególnia się kilka jego odmian, z czego za najbardziej rozpowszechnione warto uznać dwa. Pierwszy to dramat literacki a następny to dramat sceniczny. Literacki dramat bazuje na podstawie w postaci słowa. Jest to dramat pisarski, a więc stanowiący dzieło literatury. Musimy zwrócić tu uwagę na fakt, iż jest też dramat literacki, który może być utworem niesceniczny, na przykład opracowanym przez autora po to, żeby przyciągnąć czytelników dzieła, a nie smar do ślizgu odbiorców widowiska teatralnego. W takich przypadkach, gdy nie chodzi o wystawienie na deski sceniczne, pod uwagę nie musza być brane podstawowe wymogi oraz konwencje. Dodatkowo w grę nie muszą tu wchodzić środki techniczne jakie są stosowane przy standardowym spektaklu teatralnym. Taki dramat śmiało nadaje się jednak do wystawiania na scenie, ale wówczas niezbędne jest jego właściwe zaadaptowanie. Nieco inaczej natomiast prezentuje się dramat sceniczny, który często określany jest także mianem dramatu właściwego bądź teatralnego. W nim kluczowe elementy to scena, czas scenowy, aktor.

Źródło: