TEATR REPERTUAROWY

Wyróżnia się na chwilę obecną bardzo rozległą gamę wielorakich typów instytucji teatralnych. Wśród nich warty wyszczególnienia jest przede wszystkim teatr repertuarowy, jaki okazuje się bardzo popularną formą rozrywki występującą na terenie wszystkich większych miejscowości w naszym kraju. Jest to instytucja kulturalna, która bazuje allnutrition na odgrywaniu różnorodnych typów sztuk, spektakli i widowisk teatralnych. Teatr repertuarowy, jak wskazuje na to już samo jego konkretne nazewnictwo, ma ściśle określony rodzaj repertuaru. Program ten jest grany przez pewien czas, a później następuje przerwa w pracy instytucji- najczęściej w okresie letnim. Terminem charakteryzowanego teatru repertuarowego rozumie się placówkę, w jakiej pracę ma na co dzień określony, stały team aktorski. Wszyscy oni muszą natomiast posiadać właściwe zaplecze techniczne. Teatr tej kategorii zawsze warto, aby posiadał także zaplecze lokalowe, czyli fizyczny budynek, do którego ludzie chcący obejrzeć sztukę będą mogli się udać. Lokal ten powinien także zostać stosownie przygotowany na odgrywanie w nim spektakli- musi mieć dekoracje, maszynerię teatralną, właściwą scenę. Bardzo znacząca sieć teatrów repertuarowych stworzona została zwłaszcza w Wielkiej Brytanii. Miało to miejsce w dwudziestoleciu międzywojennym.

Źródło: