TEATROLOGIA

Do popularnych form nauk teatralnych, tuż obok wspomnianej i po krótce omówionej w powyższych zakładkach socjologii teatru, zalicza się teatrologię. Jest to jedna z charakterystycznych dyscyplin poświęconych temu rodzajowi przedstawień rozrywkowych, która stanowi w naszym kraju chętnie wybierany kierunek studiów. W Polsce jest kilka szkół wyższych, na których absolwenci szkół średnich, po przystąpieniu do egzaminu maturalnego oraz pozyskaniu z niego pozytywnych wyników, mogą rozwijać się w sferze szeroko rozumianej wiedzy o teatrze. Istnieje także wiele ośrodków kształcenia, na których dostępne są studia podyplomowe z dziedziny teatrologii. Na nie mogą porównanie oc samochodu dostać się osoby studiujące wcześniej filologię polską czy też historię sztuki. Jeżeli student z sukcesem zakończy naukę na takim fakultecie, staje się teatrologiem. Co to oznacza w praktyce? Gdzie i w jakim zakresie może on realizować pracę zawodową? Otóż teatrolog to obiektywny recenzent teatru. To ktoś, kto rzeczowo krytykuje, wydaje poglądy, a także przeprowadza wnikliwą analizę tekstu dzieła dramatycznego. Pod uwagę podczas tych interpretacji brane są natomiast między innymi wielorakie konteksty – powiedzmy zagadnienia związane z historią sztuki.

Autor:

Zobacz stronę autora: parapety łódź