SOCJOLOGIA TEATRU

Teatr towarzyszył człowiekowi od wielu stuleci. Już setki lat temu zaczęły być tworzone pierwsze widowiska teatralne, niemniej jednak dopiero w latach trzydziestych dwudziestego stulecia powstała dziedzina wiedzy, jaką zaczęto określać socjologią teatru. Warto wspomnieć o tym, że instytucja teatralna zaczęła wtedy tak silny wpływ wywierać na człowieka, że zdecydowano się na podjęcie konkretnych kroków w celu zebrania tego wszystkiego w jedną, zwartą całość i studiowania wiedzy wykształconej na przełomie lat właśnie na jej temat. W konsekwencji tego zdecydowano się na podjęcie gruntownej analizy i interpretacji teatru w kontekście grupy społecznej, tym bardziej kiedy specjaliści doszli do wniosku, iż teatr tłumacz przysięgły języka francuskiego jest jedną z form społecznych. Na tej podstawie powstała więc dziedzina zwana socjologią teatru. Pierwsze poważniejsze badania w kierunku rozwoju socjologii teatru zaczęły powstawać we Francji oraz w Niemczech. Dziś ta dziedzina w naszym kraju rozwija się, ale nie aż tak dynamicznie jak na obszarze Zachodu. Przedmiotem badań socjologicznych okazuje się z jednej strony teatr współczesny, a z drugiej psychologia dzieła teatralnego. Mowa w tym wypadku zarówno o analizowaniu i interpretowaniu dramatu, jak i funkcji społecznej granej przez aktora, miejsca i roli kobiety w aktorstwie, rekrutacji aktorów oraz socjologii wychowania.

Źródło: