TEATR LALEK

Kolejnym rodzajem teatru okazuje się być teatr lalek, który cechuje się charakterystyczną gra aktorów w rolę których wcielają się nie ludzie, zaś kukiełki, stąd też nazewnictwo teatr lalkowy. Niemniej jednak podstawowym wyrazem tego typu przedstawień jest animowanie przez aktora – lalkarza specjalnych lalek, będących nadrzędnymi postaciami całego widowiska. Aktor ukryty jest za wydzielonym do tego parawanem, a w niektórych typach sztuk może występować na deskach teatru wraz z lalką. Wielokrotnie, zamiast klasycznego grania lalkami przez aktorów, stosowane są mechanizmy poruszające kukiełki. Wtedy w grę wchodzi mechaniczny teatr lalek. W związku z silnym rozpowszechnieniem tej instytucji, warto wspomnieć o wydzieleniu także szeregu rozmaitych lalek występujących biuro nieruchomości trójmiasto na scenie. Wśród nich wydziela się marionetki, lalki cieniowe, jawajki, pacynki oraz kukiełki. Co do historii tej instytucji, to teatr lalek zrodził się z pielęgnowania rozmaitych obrzędów kultowych. Pierwsze przedstawienia tego typu wiązały się już z okresem starożytnego Egiptu. Z czasem zaczęto doceniać lalkowe sceny na terenie kontynentu azjatyckiego. Dopiero później lalki – pacynki trafiły do Europy, gdzie bardzo szybko zostały rozpowszechnione. W szczególności teatr kukiełkowy powstawał w okresie baroku oraz renesansu.

Autor: