TEATR LALEK

Kolejnym rodzajem teatru okazuje się być teatr lalek, który cechuje się charakterystyczną gra aktorów w rolę których wcielają się nie ludzie, zaś kukiełki, stąd też nazewnictwo teatr lalkowy. Niemniej jednak podstawowym wyrazem tego typu przedstawień jest animowanie przez aktora – lalkarza karmniki dla świń specjalnych lalek, będących nadrzędnymi postaciami całego widowiska. Aktor ukryty jest za wydzielonym do tego parawanem, a w niektórych typach sztuk może występować na deskach teatru wraz z lalką. Wielokrotnie, zamiast klasycznego grania lalkami przez aktorów, stosowane są mechanizmy poruszające kukiełki. Wtedy w grę wchodzi mechaniczny teatr lalek. W związku z silnym rozpowszechnieniem tej instytucji, warto wspomnieć o wydzieleniu także szeregu rozmaitych lalek występujących na scenie. Wśród nich wydziela się marionetki, lalki cieniowe, jawajki, pacynki oraz kukiełki. Co do historii tej instytucji, to teatr lalek zrodził się z pielęgnowania rozmaitych obrzędów kultowych. Pierwsze przedstawienia tego typu wiązały się już z okresem starożytnego Egiptu. Z czasem zaczęto doceniać lalkowe sceny na terenie kontynentu azjatyckiego. Dopiero później lalki – pacynki trafiły do Europy, gdzie bardzo szybko zostały rozpowszechnione. W szczególności teatr kukiełkowy powstawał w okresie baroku oraz renesansu.

Autor: obróbki blacharskie